خواندنی: معرفی مختصر OpenBSD

اگر علاقه به راهکارهای OpenSource دارین (در دنیای شبکه این روزا و آینده حتماً باید داشته باشین 😉 ) در لینک زیر OpenBSD بسادگی توضیح داده شده:

https://home.nuug.no/~peter/openbsd_and_you/blug-openbsd_2016-11-24.html