خواندنی: راه‌کار متن باز جهت Backup

راه‌کار های پشتیبان گیری از اطلاعات باید حداقل امکان بازیابی دیتا در شرایط ذیل رو فراهم کنن:

  • خطای انسانی
  • خطا در RAID یا دیسک
  • خراب‌شدن Filesystem
  • نابود شدن مرکزداده
  • و خیلی چیزای دیگه

اگر بدنبال نرم‌افزار Backup هستید، در این مطلب نکات مهمی که جهت انتخاب راهکار پشتیبان‌گیری باید درنظر گرفت توضیح داده شده و بعد هم چند نمونه متن باز معرفی شدن:

https://www.cyberciti.biz/open-source/awesome-backup-software-for-linux-unix-osx-windows-systems/