هنر در دنیای شبکه (کابل آرایی)

این عبارت رو بارها و بارها شنیدیم که : ” چیزهای کوچیک منجر به تاثیرات بزرگی میشن!” اولین باری که تصویری مثل تصویر زیر رو دیدم، خیلی خوب معنی این جمله رو درک کردم!

تصویر: وبسایت fs

ادامه خواندن “هنر در دنیای شبکه (کابل آرایی)”